Sociaal Memo Ziekte & Zorg

Alle belangrijke bepalingen uit wet- en regelgeving over sociale zekerheid in Nederland die betrekking hebben op de thema’s ziekte en zorg

De regels

In dit handige naslagwerk staan alle alle relevante bepalingen over ziekte en zorg uit het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel, op overzichtelijke wijze samengevat. Geen andere uitgave combineert deze mate van compleetheid en diepgang.

Ziekte & Zorg

Aan bod komen onder andere:

  • Wettelijke inkomensverzekeringen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid (ZW, WIA, WAO, WAZ, Wajong)
  • Inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  • Zorgtoeslag
  • Zorgverzekeringswet
  • Wet langdurige zorg
  • Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  • Jeugdwet

Om het bronnenonderzoek te vergemakkelijken, verwijst Sociaal Memo Ziekte & Zorg regelmatig naar wetteksten en uitvoeringsvoorschriften.

Wolters Kluwer

Dit verdiepingsmemo maakte samen met Sociaal Memo Arbeid & Inkomen tot en met 2023 deel uit van de serie Sociaal Memo uit de Wolters Kluwer Memo serie. Wolters Kluwer heeft besloten te stoppen met het uitgeven van deze titel.