Sociaal Memo

De meest recente feiten en cijfers over sociale zekerheid in Nederland

Al 48 jaar lang!

Alle essentiële feiten en cijfers

Weinig is zo veranderlijk als wet- en regelgeving over sociale zekerheid in Nederland. Daarom vindt u in dit memo een volledig overzicht van de meest actuele stand van zaken binnen dit rechtsgebied, aangevuld met een overzicht van afgelopen jaar. Alles bondig en puntsgewijs samengevat. Met deze handzame uitgave bent u weer volledig up-do-date.

Sociale zekerheid

Sociaal Memo bevat:

 • Volksverzekeringen
 • Werknemersverzekeringen
 • Premieheffing
 • Loonkostenvoordelen, lage-inkomensvoordeel
 • Toeslagen
 • Wet arbeid en zorg
 • NOW, TVL
 • Minimumloon
 • Participatiewet, BBZ, IOAW, IOAZ
 • Zorgverzekering
 • Wet langdurige zorg
 • Wmo
 • Jeugdwet
 • veel handige overzichten

Door de opname van gedetailleerde vindplaatsen en bronvermeldingen is verder bronnenonderzoek gemakkelijk uit te voeren.

Het boekje verschijnt 2 keer per jaar, in januari en juli.

Wolters Kluwer

Sociaal Memo wordt uitgegeven door Wolters Kluwer.

U kunt Sociaal Memo ook als opnemen in uw account binnen InView Essential van Wolters Kluwer.

Wolters Kluwer Shop