Sociaal Memo

De meest recente feiten en cijfers over sociale zekerheid in Nederland

Al 47 jaar lang!

Alle essentiële feiten en cijfers

Weinig is zo veranderlijk als wet- en regelgeving over sociale zekerheid in Nederland. Daarom vindt u in dit memo een volledig overzicht van de meest actuele stand van zaken binnen dit rechtsgebied, aangevuld met een overzicht van afgelopen jaar. Alles bondig en puntsgewijs samengevat. Met deze handzame uitgave bent u weer volledig up-do-date.

Sociale zekerheid

Sociaal Memo bevat:

 • Volksverzekeringen
 • Werknemersverzekeringen
 • Premieheffing
 • Loonkostenvoordelen, lage-inkomensvoordeel, minimumjeugdloonvoordeel
 • Toeslagen
 • Wet arbeid en zorg
 • NOW, TVL
 • Minimumloon
 • Participatiewet, BBZ, IOAW, IOAZ
 • Zorgverzekering
 • Wet langdurige zorg
 • Wmo
 • Jeugdwet
 • veel handige overzichten

Door de opname van gedetailleerde vindplaatsen en bronvermeldingen is verder bronnenonderzoek gemakkelijk uit te voeren.

Het boekje verschijnt 2 keer per jaar, in januari en juli.

Wolters Kluwer

Sociaal Memo maakt deel uit van de serie Wolters Kluwer Memo.

Tot de serie Sociaal Memo behoren ook twee verdiepingsmemo’s:

In deze memo’s wordt dieper ingegaan op verschillende thema’s binnen het gebied van Sociale Zekerheid.

U kunt Sociaal Memo ook als opnemen in uw account binnen de Navigator van Wolters Kluwer.

Bij Sociaal Memo hoort ook een website: Wolters Kluwer Memo Update Service.

Via de Update Service houdt Wolters Kluwer de abonnee gratis op de hoogte van de meest recente wijzigingen in de Wolters Kluwer Memo’s. Ook is aanmelding voor een gratis e-mailsignalering mogelijk. Zo kunt u altijd over de meest recente informatie beschikken.

Wolters Kluwer Shop