Fiscaal Memo App

Voor Wolters Kluwer hebben wij de Fiscaal Memo App ontwikkeld, het meest actuele product uit de serie Wolters Kluwer Memo.

App voor iOS en Android

De Fiscaal Memo App bevat de complete informatie uit het gedrukte Fiscaal Memo, maar is ook een waardevolle uitbreiding van het vertrouwde Fiscaal Memo in boekvorm. Zo kan de gebruiker met de slimme zoekfunctie nu heel eenvoudig en snel in het Fiscaal Memo de informatie vinden waar hij naar op zoek is. Ook kan hij favoriete paragrafen gemakkelijk markeren en direct raadplegen.

Daarnaast bevat de app altijd de meest recente feiten & cijfers. Deze wijzigingen worden verwerkt in de eerstvolgende editie van de Fiscaal Memo App. Binnen Fiscaal Memo App verschijnt er iedere maand een nieuwe editie, het boekje verschijnt als vanouds halfjaarlijks. De Fiscaal Memo App geeft ook een vooruitblik naar de nieuwste cijfers.

Naast alle informatie uit het gedrukte Fiscaal Memo bevat de Fiscaal Memo App ook een praktische toevoeging, in de vorm van een groot aantal rekenmodellen. Met de rekenmodellen kan de gebruiker alle feitelijke gegevens uit Fiscaal Memo meteen toepassen in de dagelijkse praktijk. Waar van toepassing zijn de rekenmodellen te vinden aan het eind van de bijbehorende paragrafen, maar ook in een overzichtelijke lijst. Ook rekenmodellen kunnen gemarkeerd worden als favoriet voor snelle toegang. Elk rekenmodel is voorzien van een uitgebreide toelichting en is beschikbaar voor de jaren 2024, 2023, 2022 en 2021.

Fiscaal Memo

De Fiscaal Memo App bevat zoals gezegd de complete informatie uit het gedrukte Fiscaal Memo, ofwel de voornaamste feitelijke gegevens (bedragen, forfaits, drempels, percentages, feiten en ‘spelregels’) die regelmatig nodig zijn in de dagelijkse praktijk van de deskundige op fiscaal, juridisch, sociaal-arbeidsrechtelijk en financieel gebied. Het betreft in de meeste gevallen de gegevens over het huidige jaar en de drie voorafgaande jaren.

De inhoud van Fiscaal Memo is bestemd voor hen die de behandelde wetgeving in voldoende mate beheersen om de gegeven feitelijkheden in het juiste verband te kunnen beoordelen en toe te kunnen passen. De opzet van Fiscaal Memo leidt ertoe dat het noodzakelijk blijft de wettelijke en andere bronnen te raadplegen. Om dit bronnenonderzoek te vergemakkelijken, verwijzen de meeste paragrafen naar wetteksten en uitvoeringsvoorschriften. Daarnaast wordt met grote regelmaat verwezen naar de bijbehorende paragrafen in andere Wolters Kluwer Memo’s.

Abonnement

Met een abonnement op het gedrukte exemplaar van Fiscaal Memo krijgt u naast het boekje ook toegang tot de volledige inhoud van de Fiscaal Memo App. U kunt ook in de Fiscaal Memo App een in-app abonnement afsluiten. U ontvangt dan geen gedrukt exemplaar, maar ontvangt zolang uw abonnement loopt de volledige toegang tot de volledige inhoud van de Fiscaal Memo App.

Wolters Kluwer Shop
Apple App Store
Google Play Store