Fiscaal Memo

De meest recente feiten en cijfers: door de praktijk, voor de praktijk.

Al weer de 53e jaargang!

Alle essentiële feiten en cijfers

Fiscaal Memo bevat de voornaamste feitelijke gegevens (bedragen, forfaits, drempels, percentages, feiten en spelregels) die nodig zijn in de dagelijkse praktijk van de deskundige op fiscaal, juridisch, sociaal-arbeidsrechtelijk en financieel gebied. Fiscaal Memo bevat de gegevens over het huidige jaar en de drie voorgaande jaren.

Belastingen en meer

Allereerst veel aandacht voor de inkomstenbelasting en de loonbelasting. Daarnaast komen veel cijfermatige gegevens uit diverse andere belastingwetten aan bod, zoals de vennootschapsbelasting, dividendbelasting, bronbelasting, minimumbelasting, erf- en schenkbelasting en omzetbelasting.

Als vanouds bevat Fiscaal Memo ook aparte hoofdstukken met uitkeringsbedragen sociale zekerheid, indexcijfers, rente, minimumloon en handige overzichten.

Door de opname van gedetailleerde vindplaatsen en bronvermeldingen is verder bronnenonderzoek gemakkelijk uit te voeren.

Wolters Kluwer

Fiscaal Memo maakt deel uit van de serie Wolters Kluwer Memo. Door de unieke combinatie van boekje, digitale uitgave en app is dit de meest actuele uitgave van Nederland.

Als abonnee op Fiscaal Memo ontvangt u van Wolters Kluwer elk half jaar een gedrukt exemplaar van de uitgave. Fiscaal Memo is echter ook beschikbaar als Fiscaal Memo App, geschikt voor uw smartphone en tablet. Voor abonnees op Fiscaal Memo is de inhoud van de Fiscaal Memo App gratis beschikbaar. Gebruikers van alleen de Fiscaal Memo App kunnen een in-app abonnement afsluiten.

U kunt Fiscaal Memo ook als opnemen in uw account binnen InView Essential van Wolters Kluwer.

Bij het gedrukte exemplaar en de online versie van Fiscaal Memo hoort ook een website: Wolters Kluwer Memo Update Service.

Via de Update Service houdt Wolters Kluwer de abonnee gratis op de hoogte van de meest recente wijzigingen in de Wolters Kluwer Memo’s. Ook is aanmelding voor een gratis e-mailsignalering mogelijk. Zo kunt u altijd over de meest recente informatie beschikken.

Wolters Kluwer Shop