Fiscaal Memo

De meest recente feiten en cijfers: door de praktijk, voor de praktijk.

Alle essentiële feiten en cijfers

Fiscaal Memo bevat de voornaamste feitelijke gegevens (bedragen, forfaits, drempels, percentages, feiten en spelregels) die nodig zijn in de dagelijkse praktijk van de deskundige op fiscaal, juridisch, sociaal-arbeidsrechtelijk en financieel gebied. Fiscaal Memo bevat de gegevens over het huidige jaar en de drie voorgaande jaren.

Professionals

Fiscaal Memo is bestemd voor hen die de behandelde wetgeving in voldoende mate beheersen om de feitelijkheden in het juiste verband te kunnen beoordelen en toe te kunnen passen. Toelichtende beschrijvingen zijn tot een minimum beperkt. De opzet van Fiscaal Memo leidt ertoe dat het noodzakelijk blijft de wettelijke en andere bronnen te raadplegen. Om dit bronnenonderzoek te vergemakkelijken, wordt regelmatig verwezen naar wetteksten en uitvoeringsvoorschriften.

Wolters Kluwer

Fiscaal Memo maakt deel uit van de serie Wolters Kluwer Memo.

Als abonnee op Fiscaal Memo ontvangt u van Wolters Kluwer een gedrukt exemplaar van de uitgave. Fiscaal Memo is echter ook beschikbaar als Fiscaal Memo App, geschikt voor uw smartphone en tablet. Voor abonnees op Fiscaal Memo is de inhoud van de Fiscaal Memo App gratis beschikbaar. Gebruikers van alleen de Fiscaal Memo App kunnen een in-app abonnement afsluiten.

U kunt Fiscaal Memo ook als opnemen in uw account binnen de Navigator van Wolters Kluwer.

Bij het gedrukte exemplaar en de online versie van Fiscaal Memo hoort ook een website: Wolters Kluwer Memo Update Service.

Via de Update Service houdt Wolters Kluwer de abonnee gratis op de hoogte van de meest recente wijzigingen in de Wolters Kluwer Memo’s. Ook is aanmelding voor een gratis e-mailsignalering mogelijk. Zo kunt u altijd over de meest recente informatie beschikken.

Wolters Kluwer Shop