ABL KAS

Elektronisch kasbeheer

ABL Kas is een elektronisch kasboek voor Windows. Het programma helpt u om eenvoudig uw decentrale kasadministratie bij te houden en gegevens uit te wisselen met het centrale kantoor. Het uitgangspunt bij de ontwikkeling was dat het programma door vrijwel iedereen direct en correct te gebruiken moet zijn. Eenvoudig voor de dagelijkse gebruiker, krachtig voor de administrateur. Ideaal voor instellingen die werken met decentrale kassen.

Eenvoudig en snel

 • Laagdrempelig en geen wirwar van functies.
 • Zonder tussenkomst van de muis kunnen mutaties in onbeperkt aantal worden ingevoerd.
 • Er is een zoekfunctionaliteit op plaatsen waar dit handig is.
 • Bij elke mutatie worden de aantallen van ieder biljet/munt ingegeven, wordt het totaal berekend en het verschil met kassaldo weergegeven. Telkens kan een toelichting worden bijgevoegd; handig indien er bijvoorbeeld een kasverschil is.
 • Eenvoudige invoer met de functie ‘snel invoeren’. Zo series mutaties voeren waarbij alle gegevens hetzelfde zijn (kas, grootboek, datum etc) behalve het bedrag voor de kostenplaats.
 • Terugkerende acties vastleggen als sjabloon; een zorginstelling krijgt vaak periodiek een bedrag per pupil dat dan verdeeld wordt over een aantal posten/grootboekrekeningen.
 • Door grootboekrekeningen en kostenplaatsen te koppelen aan centrale rekeningnummers kunnen rekeningen die op de locatie worden uitgesplitst, snel verwerkt worden in de centrale administratie.

Veilig en overzichtelijk

 • ABL Kas kent vier gebruikersprofielen die elk eigen bevoegdheden kunnen worden toegekend.
 • Ingeboekte kasmutaties kunnen alleen nog gewijzigd of verwijderd worden door gebruikers met voldoende rechten.
 • Het ‘sjoemelen’ is ondervangen: invoer kan alleen in de niet-afgesloten periode en niet in de toekomst.
 • Maandafsluitingen beschermen de administratie. Niemand kan nog mutaties wijzigen tenzij de afsluiting ongedaan wordt gemaakt.
 • Saldocontrole is overzichtelijk door middel van een (maand) controle lijst.
 • Met één druk op de knop kan van iedere kostenplaats een overzicht geopend worden; kasverschillen zijn direct zichtbaar.
 • De meeste rapporten kunnen afgedrukt worden met bepaalde bereiken, samenvoegopties of sorteeropties.

Helpdesk

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in een vrijblijvende demonstratie van ABL Kas? Neem contact op met onze helpdesk.

De helpdesk is op werkdagen telefonisch te bereiken van 9:30 tot 12:00 uur en van 14:00 tot 17:00 uur.

Eikelboom & De Bondt IT Services BV
Postbus 473
3830 AM Leusden
Telefoon: 033 – 8200 223
Telefax:   033 – 4946619
E-mail helpdesk: helpdesk@edb.nl