Financieel Memo

Onmisbaar voor de financiële professional

Feiten en cijfers

Financieel Memo is de handzame informatiebron voor een veelheid aan financiële gegevens. Voor de accountant, administrateur, controller, belastingdeskundige, financiële planner, assurantietussenpersoon, hypotheekadviseur en makelaar is Financieel Memo het ideale hulpmiddel voor het snel vinden van feiten en cijfers uit de dagelijkse praktijk. Dit jaar inclusief specifieke coronagerelateerde regelingen.

Financiën

Een groot aantal onderwerpen komt aan bod, zoals:

 • macro-economische kerngegevens van Nederland en overheidsfinanciën
 • renten, geldwezen en hypotheeknormen
 • externe financiële verslaggeving en uitkeringstoets
 • financiële kengetallen
 • tarieven Kamer van Koophandel, handelsregister, reprorecht, Buma, Sena, Videma
 • kredieten en subsidies
 • coronamaatregelen
 • zorgverzekering en zorgtoeslag
 • sociale zekerheid voor ondernemers
 • kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag
 • studiefinanciering
 • minimumloon
 • fiscale regelingen voor ondernemers
 • tarieven belastingen en premies
 • indexcijfers prijzen en lonen.

Door de opname van gedetailleerde vindplaatsen en bronvermeldingen is verder bronnenonderzoek gemakkelijk uit te voeren.

Management Impact

Financieel Memo is een uitgave van Boom Management Amsterdam.

Boom Management