RJ App

Voor Wolters Kluwer hebben wij de RJ App ontwikkeld, die aansluit bij het naslagwerk Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving

De uitgave Richtlijnen voor de jaarverslaggeving formuleert richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag voor de grote, middelgrote, kleine en micro rechtspersonen. De wettelijke regelingen, zoals vermeld in Titel 9 Boek 2 BW, vormen het uitgangspunt. Hierin is opgenomen dat de jaarrekening een zodanig inzicht moet geven dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd over het vermogen en resultaat van een onderneming. Met de app heeft de gebruiker de richtlijnen waaraan de jaarrekening wettelijk moet voldoen altijd digitaal en kan hij snel zoeken, vergelijken, annoteren en zelfs e-mailen.

Tabletversie

De tabletversie is een waardevolle toevoeging aan de papieren editie. Met een handige zoekfunctie kan de gebruiker alle Richtlijnen eenvoudig opzoeken. Ook is het mogelijk recent geraadpleegde informatie snel terug te halen en maakt het tweede scherm het mogelijk om bijvoorbeeld een wettekst naast een richtlijn te bekijken. Het is eenvoudig favorieten aan te maken waarmee de gebruiker veelgebruikte onderdelen snel terugvindt. Ook de definities van de RJ zijn integraal opgenomen en van diverse modellen is een interactief rekenmodel beschikbaar.

De app voorziet in een nieuwsvoorziening, zowel het laatste nieuws van de RJ als alle RJ-uitingen die tussentijds verschijnen zijn direct in de app te raadplegen. De RJ App is ideaal voor onderweg of als scherm naast het boek.

App Store

De app is beschikbaar voor iOS (alleen iPad) en Android en te vinden in de Apple App Store en Google Play Store. Neem contact op met de klantenservice van Wolters Kluwer voor meer informatie over bestellingen en abonnementen.

Abonnement

Met een abonnement op het gedrukte exemplaar van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving krijgt u naast het boek ook toegang tot de volledige inhoud van de RJ App. U kunt ook in de RJ App een in-app abonnement afsluiten. U ontvangt dan geen gedrukt exemplaar, maar ontvangt zolang uw abonnement loopt de volledige toegang tot de volledige inhoud van de RJ App.

Wolters Kluwer Shop
Apple App Store
Google Play Store