RJ App

Voor Wolters Kluwer hebben wij de RJ App ontwikkeld, die aansluit bij het naslagwerk Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving

De uitgave Richtlijnen voor de jaarverslaggeving formuleert richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag voor de grote, middelgrote, kleine en micro rechtspersonen. De wettelijke regelingen, zoals vermeld in Titel 9 Boek 2 BW, vormen het uitgangspunt. Hierin is opgenomen dat de jaarrekening een zodanig inzicht moet geven dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd over het vermogen en resultaat van een onderneming. Met de app heeft de gebruiker de richtlijnen waaraan de jaarrekening wettelijk moet voldoen altijd digitaal en kan hij snel zoeken, vergelijken, annoteren en zelfs e-mailen.

Tabletversie

De tabletversie is een waardevolle toevoeging aan de papieren editie. Met een handige zoekfunctie kan de gebruiker alle Richtlijnen eenvoudig opzoeken. Ook is het mogelijk recent geraadpleegde informatie snel terug te halen en maakt het tweede scherm het mogelijk om bijvoorbeeld een wettekst naast een richtlijn te bekijken. Het is eenvoudig favorieten aan te maken waarmee de gebruiker veelgebruikte onderdelen snel terugvindt.

De app voorziet ook in het maken van kantoornotities en persoonlijke notities, die desgewenst met collega’s kunnen worden gedeeld. Wil de gebruiker een bepaalde alinea doorsturen aan een collega of klant, dan kan dit vanuit de app gemakkelijk via een mail waarin hij de alinea meestuurt. De definities van de RJ zijn integraal opgenomen en het is mogelijk alle RJ-uitingen die tussentijds verschijnen direct in de app te raadplegen. De RJ App is ideaal voor onderweg of als scherm naast het boek.

Uit de Apple App Store

De app is niet meer beschikbaar voor iOS, omdat Apple de RJ App in strijd vindt met de voorwaarden van de Apple App Store. Neem contact op met de klantenservice van Wolters Kluwer voor meer informatie.