Sociaal Memo Arbeid & Inkomen

Alle belangrijke bepalingen uit wet- en regelgeving over sociale zekerheid in Nederland die betrekking hebben op de thema’s arbeid en inkomen

De regels

In dit handige naslagwerk staan alle alle relevante bepalingen over arbeid en inkomen uit het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel, op overzichtelijke wijze samengevat. Geen andere uitgave combineert deze mate van compleetheid en diepgang.

Arbeid & Inkomen

Aan bod komen onder andere:

  • Arbeid en werkloosheid (Wet arbeid & zorg, minimumloon, WW, Toeslagenwet, premieheffing, banenafspraak)
  • Tegemoetkomingen loondomein (loonkostenvoordelen, lage-inkomensvoordeel, minimumjeugdloonvoordeel)
  • Sociale verzekeringen (Anw, AKW, WW, BUB)
  • Toeslagen (AWIR, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag, hersteloperatie toeslagen)
  • Sociale voorzieningen (Participatiewet, BBZ, IOAW, IOAZ, IOW)
  • Inkomensbesluit en dagloonbesluit
  • Taken UWV en SVB

Om het bronnenonderzoek te vergemakkelijken, verwijst Sociaal Memo Arbeid & Inkomen regelmatig naar wetteksten en uitvoeringsvoorschriften.

Wolters Kluwer

Dit verdiepingsmemo maakte samen met Sociaal Memo Ziekte & Zorg tot en met 2023 deel uit van de serie Sociaal Memo uit de Wolters Kluwer Memo serie. Wolters Kluwer heeft besloten te stoppen met het uitgeven van deze titel.