Wettenpocket Arbeid & Beloning

De unieke verzamelbundel van wet- en regelgeving voor de personeels- en salarisadministratie

Wetten en regels

Met de Wettenpocket Arbeid & Beloning kunnen op de juiste wijze de vaak complexe en gedetailleerde voorschriften worden toegepast. Snel en eenvoudig zoeken is mogelijk dankzij een overzichtelijke presentatie en verhelderende margeteksten. Het voorwoord zet duidelijk uiteen hoe wetten, uitvoeringsvoorschriften en beleidsbesluiten tot stand komen en met elkaar verband houden. De Wettenpocket Arbeid & Beloning sluit direct aan bij de dagelijkse uitoefening van werkzaamheden en zal door zijn praktijkgerichte verzameling van teksten een veel geraadpleegde bron zijn. Ook uitstekend te gebruiken voor studiedoeleinden.

Inhoud

Het boek bevat een unieke bundeling van wet en regelgeving over:

  • Werk en werkloosheid
  • Belastingen
  • Premieheffing en tegemoetkomingen
  • Sociale verzekeringen
  • Zorgverzekering
  • Ouderdom en overlijden
  • Toeslagen

Sdu

Eikelboom & De Bondt Auteurs BV is verantwoordelijk voor de selectie van de in het boek opgenomen regelgeving.

De Wettenpocket Arbeid & Beloning is een uitgave van Sdu.

Sdu Webshop