Met Fiscaal Memo grijp je al ruim 50 jaar nooit mis als je de laatste feiten en cijfers op het terrein van belastingen, premies, uitkeringen en financiën zoekt. Door de unieke combinatie van boekje, digitale uitgave en app is dit de meest actuele uitgave van Nederland.

De wet- en regelgeving op fiscaal en financieel gebied staat namelijk nooit stil. Uit de permanente stroom aan regels, jurisprudentie, beleidsbesluiten en mededelingen maakt Fiscaal Memo de voor de praktijk relevante selectie. Niet alleen de belangrijkste belastingwetten zijn opgenomen, maar ook premie volks- en werknemersverzekeringen, uitkeringsbedragen, toeslagen, loonkostenvoordelen, indexcijfers, minimumlonen, rentepercentages en belangrijke peildata. Daarnaast zijn de belangrijke coronasteunmaatregelen NOW en TVL opgenomen. Hierdoor beschik je met Fiscaal Memo juli 2022 over alle relevante gegevens die je als deskundige dagelijks in de praktijk nodig hebt op fiscaal, juridisch, sociaal-arbeidsrechtelijk of financieel gebied. Deze editie is bovendien relevanter dan ooit door de ingrijpende wijzigingen in de heffing van inkomstenbelasting over vermogen in box 3, als gevolg van het Kerstarrest van de Hoge Raad.

Fiscaal Memo actueel

In de juli-2022 van Fiscaal Memo zijn alle wijzigingen van het afgelopen halfjaar verwerkt, inclusief de normbedragen en percentages per 1 juli 2022. Uiteraard bevat deze editie ook de laatste informatie over de gevolgen van het Kerstarrest van de Hoge Raad over box 3. Een greep uit de wijzigingen:

  • Heffing in box 3 volgens het wettelijk systeem en de forfaitaire spaarvariant van het rechtsherstel
  • Onbelaste vergoeding reinigingskosten werkkleding
  • Tegemoetkoming kinderopvang derde sluitingsperiode
  • NOW en TVL voor eerste kwartaal 2022
  • TVL voor starters voor vierde kwartaal 2021 en eerste kwartaal 2022
  • Alle nieuwe normbedragen en percentages per 1 juli 2022.

Niet alleen het gedrukte exemplaar en de online versie zijn volledig herzien, ook de content in de Fiscaal Memo App is bijgewerkt, inclusief alle rekenmodellen. Deze content wordt zelfs continu geactualiseerd met de laatste stand van zaken rond box 3.

Fiscaal Memo juli 2022 is van grote waarde voor iedereen die beroepsmatig met belastingen, premies, uitkeringen en overige cijfermatige zaken bezig is.