De Hoge Raad heeft op vrijdag 24 december 2021 een arrest gewezen (het “Kerstarrest”) dat een flink gat schiet in box 3 van de inkomstenbelasting. Iedereen met meer dan € 50.000 vermogen moet inkomstenbelasting betalen in box 3.  De hoogte van de box 3-belasting wordt bepaald door een fictief rendement te nemen van het vermogen. De Hoge Raad vindt de wijze waarop het fictieve rendement moet worden bepaald in strijd met de Europese regels. Voor de jaren 2017 en daarna moet de Belastingdienst de belasting in box 3 nu op een andere manier gaan bepalen, waarbij tot en met 2022 de berekeningswijze geldt (het oude systeem of een nieuw systeem dat voldoet aan de eisen van de Hoge Raad) die voor de belastingplichtige het voordeligste uitpakt. Maar het Kerstarrest geldt niet voor automatisch voor iedereen die belastbaar vermogen in box 3 heeft. Weet weten? Neem contact met ons op.

Voor de geïnteresseerden, klik hier voor het arrest.