Het coronavirus treft ons allemaal. Eikelboom & De Bondt wenst u veel sterkte in deze tijden van crisis. Het kabinet heeft ingrijpende maatregelen getroffen in het belang van de volksgezondheid. Eikelboom & De Bondt volgt deze maatregelen en de adviezen van het RIVM op en wij hebben daarom onze bedrijfsvoering aangepast. Zie daarvoor ook ons nieuwsbericht over onze maatregelen rond het coronavirus.

Wij realiseren ons dat de coronacrisis ook uw onderneming hard kan treffen. Waar mogelijk staan wij u graag bij in het treffen van maatregelen, zoals:

  • het aanvragen van uitstel van betaling LB, btw, IB of Vpb bij de Belastingdienst
  • de vermindering van een voorlopige aanslag IB of Vpb
  • het zorgen voor meer liquiditeit door het naar voren halen van het verwacht coronagerelateerd verlies over 2020 via een fiscale coronareserve
  • het aanvragen van staatsgarantie op een banklening
  • het aanvragen van de tegemoetkoming NOW voor de lonen van uw personeel bij het UWV
  • het aanvragen van de eenmalige gift (TOGS/TVL) voor bepaalde getroffen branches en sectoren bij de RVO
  • het aanvragen van de Tozo-uitkering bij de gemeente voor ondernemers.

Neem bij vragen contact met ons op, wij helpen u graag!

Corona