Sociaal Memo biedt een overzicht van de belangrijkste recente wijzigingen in de sociale zekerheid, waaronder uiteraard alle maatregelen die wegens de coronacrisis zijn genomen, zoals de NOW en de TVL. Je vindt de wetgeving op de bekende handzame Memo-wijze samengevat in puntsgewijze opsommingen en per wet gegroepeerd op onderwerp. En dat 600 pagina’s dik!

Sociaal Memo januari 2022

Niets zo veranderlijk als de wet- en regelgeving over sociale zekerheid van Nederland. En sinds de uitbraak van het coronavirus wint het vangnet van de sociale zekerheid aan omvang en complexiteit. Als je niet wilt misgrijpen bij het raadplegen van de laatste stand van zaken, dan is Sociaal Memo januari 2022 je meest complete en actuele titel over de sociale zekerheid in Nederland. Geen lange verhalen, maar een korte en puntsgewijze behandeling van de belangrijkste bepalingen op zakformaat. De titel wordt ieder half jaar helemaal bijgewerkt met de laatste stand van zaken en tussendoor kun je terecht op de speciale updatesite www.wolterskluwer.nl/memo.

Sociaal Memo bevat de voornaamste feitelijke gegevens en ’spelregels’ die deskundigen nodig hebben in dagelijkse praktijk van de sociale zekerheid in Nederland. Aan bod komen onder andere volksverzekeringen, werknemersverzekeringen, premieheffing, loonkostenvoordelen, lage-inkomensvoordeel, minimumjeugdloonvoordeel en diverse toeslagen.

46e jaargang – januari 2022

In deze januari 2022-editie zijn alle wijzigingen van het afgelopen halfjaar verwerkt, inclusief de nieuwe wet- en regelgeving, alle coronamaatregelen en de normbedragen en percentages per 1 januari 2022. Een greep uit de wijzigingen:

 • Invoering gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds
 • Aanpassingen in de Awir en kinderopvangtoeslag rond gedupeerde ouders (o.a. overname private schulden door Belastingdienst/Toeslagen)
 • Kindgebonden budget voor kind dat rechtmatig in Nederland verblijft
 • Kinderopvangtoeslag als ouder of partner onder terugtrekkingsakkoord Brexit valt of langer dan drie maanden gedetineerd is
 • Aanpassingen in de NOW en TVL
 • Invoering studietoeslag in de Participatiewet per 1 april 2022
 • Vereenvoudigde toegang tot het BBZ in Q4 2021 en Q1 2022 als opvolger van de Tozo
 • Samenloop loonkostensubsidie van gemeente met no-riskpolis ziekengeld
 • Berekening hoogte Wajong-inkomensondersteuning/-uitkering bij loondispensatie
 • Aanpassingen in wat wel en niet tot het basispakket van de zorgpolis behoort
 • Bevriezing verplicht eigen risico zorgverzekering op € 385
 • Aanpassing woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet

Sociaal Memo januari 2022 is verschenen bij Wolters Kluwer

Wolters Kluwer Shop