De eerste versie van Salarisadministratie 2019 en PayCheck 2019 is beschikbaar als download op de website www.salariscentrum.nl.

Op www.salariscentrum.nl staat informatie over versie 2019.1.0 van Salarisadministratie en PayCheck en de installatie-instructie. Bent u een nieuwe gebruiker van de salarissoftware, dan moet u zich met uw persoonlijke licentiecode eerst registreren. Bestaande gebruikers hoeven zich niet opnieuw te registreren. Eenmaal geregistreerd gaat u als volgt verder. U logt met uw eerder geregistreerde e-mailadres en wachtwoord in op www.salariscentrum.nl en gaat naar de pagina ‘Instellingen’. Voer uw licentiecode 2019 in (16 tekens) bij ‘Toevoegen’ en klik op ‘Toevoegen’. De download van uw pakket verschijnt dan in het downloadoverzicht. Uw persoonlijke licentiecode ontvangt u begin januari 2019 via een brief van ons.

Nieuw in Salarisadministratie 2019.1.0

De nieuwe wet- en regelgeving vanaf 1 januari 2019 voor de heffing van de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en alle tarieven, bedragen en percentages die vóór het publiceren van de download bekend waren, zijn in deze versie verwerkt. Voor een overzicht van alle wijzigingen en de nieuwe tarieven, percentages en bedragen verwijzen wij u naar de ‘Nieuwsbrief loonheffingen 2019’ en overige publicaties van de Belastingdienst. Een overzicht van alle wijzigingen in deze versie 2019.1 ziet u in het scherm Updates & Nieuws dat verschijnt als u het programma start. Ook in de help in het programma kunt u deze informatie terugvinden.

Let op! Gedifferentieerde premie Whk 2019 invoeren in Salarisadministratie

Voordat u met loonberekeningen in Salarisadministratie begint moet de gedifferentieerde premie Whk (WGA en ZW-flex) nog in het programma worden ingevuld. Met een wizard kunt u de percentages van 2019 automatisch invullen voor de werkgevers die in uw administratie onder de ‘kleine werkgevers’ vallen.  U start de wizard via menu Extra > Wizards > ‘Invullen Whk-percentages’. Na het voltooien van de wizard hoeft u de percentages alleen nog te controleren. Voor werkgevers die ‘groot’ of ‘middelgroot’ zijn moet u de percentages zelf invullen. Deze percentages staan in de beschikking die de werkgever van de Belastingdienst heeft ontvangen.

Overige informatie op www.salariscentrum.nl

Op www.salariscentrum.nl vindt u verder alle informatie over:

  • het overzetten van uw salarisadministratie van 2018 naar 2019
  • de installatie van Kluwer Elektronisch Berichtenverkeer (KEBV)

Updates via internet

Als zich wijzigingen voordoen die een aanpassing vereisen in Salarisadministratie en/of PayCheck, dan stellen wij een update op het programma beschikbaar. U krijgt hierover automatisch via het scherm Updates & Nieuws in het programma een bericht.

Helpdesk

De helpdesk van Eikelboom & De Bondt IT Services BV staat graag klaar voor al uw vragen over onze software.

De helpdesk is op werkdagen telefonisch te bereiken van 9:30 tot 12:00 uur en van 14:00 tot 17:00 uur.

Eikelboom & De Bondt IT Services BV
Postbus 473
3830 AM Leusden
Telefoon: 033 – 8200 223
Telefax:   033 – 4946619
E-mail helpdesk: helpdesk@edb.nl