Tijdens de Matchbeurs Leusden op 16 november 2018 sloten wij onder andere een match met KNV EHBO afdeling Leusden: voor de reanimatiepoppen 4 trainingspakken zodat het reanimeren bij een hartstilstand nog realistischer geoefend kan worden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de KNV EHBO afdeling Leusden op 4 april 2019 was Erik Eikelboom aanwezig om de trainingspakken officieel te overhandigen aan voorzitter Rita van den Biggelaar.

Erik Eikelboom en Rita van den Biggelaar