Sociaal Memo juli 2023 is weer van de drukpers gerold en naar de abonnees verzonden. En ook in de shop van Wolters Kluwer is een los exemplaar te bestellen.

Alle wijzigingen van het afgelopen halfjaar zijn in deze uitgave verwerkt, inclusief nieuwe wet- en regelgeving en de normbedragen en percentages per 1 juli 2023. Een greep uit de wijzigingen:

  • Duur van loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor AOW-gerechtigde werknemer verkort van 13 weken naar 6 weken
  • Invoering tijdelijk experiment bredere inzet re-integratie-instrumenten
  • Eenmalige inkomensafhankelijke huurverlaging sociale huurwoning
  • Alle actuele cijfers over uitkeringsbedragen, daglonen, premies, kortingen, etc. per 1 juli 2023.

Om het bronnenonderzoek te vergemakkelijken, wordt regelmatig verwezen naar wetteksten en uitvoeringsvoorschriften.

Sociaal Memo juli 2023 is van grote waarde voor iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met de sociale zekerheid in Nederland. Deze titel is onmisbaar bij het raadplegen van de laatste stand van zaken, met name bij beleidsvoorbereiding en beleidsadvies en in de uitvoerings- en adviespraktijk.