Niets is zo veranderlijk als de wet- en regelgeving over de sociale zekerheid van Nederland. En met de uitbraak van het coronavirus is het vangnet van de sociale zekerheid ook nog eens sterk uitgebreid. De januari 2021-editie van dit memo bevat alle belangrijke en actuele gegevens omtrent sociale zekerheid.

Sociaal Memo januari 2021 komt van pas voor iedereen die beroepsmatig bezig is met de sociale zekerheid in Nederland, evenals de aanpak van de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers, werkgevers en werknemers. De titel bundelt alle actuele informatie op zakformaat; geen lange verhalen, maar een korte en puntsgewijze behandeling van de belangrijkste bepalingen. Zoals u dat van de Memo-serie gewend bent: al 45 jaar actueel en betrouwbaar.

De titel ondersteunt bij beleidsvoorbereiding en beleidsadvies en wordt gebruikt in de uitvoerings- en adviespraktijk. Met Sociaal Memo beschikt men over alle feitelijke gegevens (verzekerden, gerechtigden, uitkeringsrechten, bedragen, forfaits, drempels, percentages, feiten en ’spelregels’) die de deskundige op het gebied van de sociale zekerheid in Nederland worden verwacht.

De tabellen in Sociaal Memo bevatten gegevens over het huidige jaar en de drie voorafgaande jaren. In de lopende tekst wordt de regelgeving van 2021 en 2020 weergegeven omtrent:

 • Volksverzekeringen
 • Werknemersverzekeringen
 • Premieheffing
 • Loonkostenvoordelen, lage-inkomensvoordeel, minimumjeugdloonvoordeel
 • Toeslagen
 • Wet arbeid en zorg
 • NOW, TOGS, TVL
 • Minimumloon
 • Participatiewet, Tozo, IOAW, IOAZ
 • Zorgverzekering
 • Wet langdurige zorg
 • Wmo
 • Jeugdwet

Verdiepend bronnenonderzoek is nooit ver weg dankzij de verwijzingen naar wetteksten en uitvoeringsvoorschriften.

Sociale zekerheid & coronacrisis

2020 was een bijzonder jaar dat een flinke uitbreiding van het sociale vangnet met zich bracht.  En ook 2021 laat zich niet onbetuigd. Dit memo zet alle actuele informatie over de sociale zekerheid van Nederland op een rij, waaronder uiteraard maatregelen die wegens de coronacrisis zijn genomen. Zo wordt stilgestaan bij:

 • Geen 30%-toets herziening lage WW-premie in 2021
 • Aanpassing partnerbegrip toeslagen in de Awir
 • Aanpassing vermogenstoets toeslagen door aanpassingen in box 3
 • De aanpassingen in de Awir en kinderopvangtoeslag rond gedupeerde ouders (o.a. eenmalige tegemoetkoming herstel)
 • Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3)
 • Tweede tijdvak van de tegemoetkoming vaste lasten MKB (TVL)
 • Verlenging van de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
 • Harmonisatie van de Wajong
 • Aanpassingen in wat wel en niet tot het basispakket van de zorgpolis behoort
 • Aanpassingen in regime wanbetalers zorgverzekering
 • Bevriezing verplicht eigen risico zorgverzekering op € 385 en aanpassingen in welke zorg is uitgesloten van dat eigen risico.

Sociaal Memo januari 2021 is verschenen bij Wolters Kluwer.

Wolters Kluwer Shop