Bij Wolters Kluwer is verschenen de januari 2019 editie van Sociaal Memo. Wij verzorgen al 43 jaar de redactie op deze uitgave. Voor iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met de sociale zekerheid in Nederland is dit boek bijzonder waardevol tijdens de werkdag. Alle belangrijke bepalingen komen aan bod, waaronder de volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en premieheffing. Maar ook onderwerpen als de Wet langdurige zorg, de Jeugdwet en toeslagen passeren de revue.

43e Editie

Alle wijzigingen van het afgelopen halfjaar zijn verwerkt, inclusief de nieuwe wet- en regelgeving en de normbedragen en percentages per 1 januari 2019. Een greep uit de wijzigingen:

  • aangekondigde de-activering en opschorting quotumheffing tot 2022
  • verruiming toepassing loonkostenvoordelen
  • uitbreiding verlof wegens adoptie of pleegzorg van vier naar zes weken
  • uitbreiding twee dagen kraamverlof naar één week geboorteverlof
  • aanpassingen in wat wel en niet tot het basispakket van de zorgpolis behoort
  • maximering eigen bijdrage voor geneesmiddelen tot € 250
  • bevriezing verplicht eigen risico zorgverzekering op € 385
  • aanpassingen in de berekening van de eigen bijdrage Wmo en Wet langdurige zorg met een abonnementstarief, de vermogensinkomensbijtelling en de compensatie vervallen ouderentoeslag.

Zowel de gedrukte editie als de online versie in de Navigator zijn te bestellen in de shop van Wolters Kluwer. Abonnees op het gedrukte exemplaar krijgen het boek automatisch per post toegestuurd.

Wolters Kluwer Shop