Niets is zo veranderlijk als de wet- en regelgeving over sociale zekerheid van Nederland. Denk aan de invoering van het betaald ouderschapsverlof en de eenmalige energietoeslag. In de volledig herziene editie van Sociaal Memo komen deze bepalingen uitgebreid aan bod, naast vele andere wijzigingen. Dit memo wordt ieder half jaar bijgewerkt met de laatste stand van zaken en geldt als meest complete en actuele titel over de sociale zekerheid in Nederland. Tussendoor kun je terecht op de speciale updatesite Wolters Kluwer Memo Updateservice. Verwacht geen lange verhalen, maar een korte en puntsgewijze behandeling van de belangrijkste bepalingen op zakformaat.

Sociaal Memo januari 2023 bevat de voornaamste feitelijke gegevens en ‘spelregels’ die regelmatig nodig zijn in de dagelijkse praktijk van de deskundige op het gebied van de sociale zekerheid in Nederland. Aan bod komen onder andere premieheffing, volks- en werknemersverzekeringen, toeslagen, minimumloon, Wet arbeid en zorg, WMO en Jeugdwet. De tabellen in Sociaal Memo bevatten gegevens over het huidige jaar en de drie voorafgaande jaren. In de lopende tekst van deze editie wordt de regelgeving van 2023 en 2022 weergegeven.

Volledig geactualiseerd

Alle wijzigingen van het afgelopen halfjaar zijn in deze uitgave verwerkt, inclusief nieuwe wet- en regelgeving en de normbedragen en percentages per 1 januari 2023. Een greep uit de wijzigingen:

•    Verhoging lage-inkomensvoordeel over 2022
•    Verlenging Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW
•    Beperking correctie kinderbijslag en kindgebonden bduget voor in Nederland verblijvend kind
•    Aangepaste berekening aantal uren kinderopvang dat voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt
•    Invoering van de Wet hersteloperatie toeslagen
•    Verhoging leeftijdsgrens kostendelersnorm
•    Aanpassing loonkostensubsidie in Participatiewet
•    Aanpassingen in wat wel en niet tot het basispakket van de zorgpolis behoort
•    Bevriezing verplicht eigen risico zorgverzekering op € 385 en hetgeen is uitgesloten van het verplicht eigen risico
•    Codificatie voortgezette pleegzorg tot 23 jaar
•    Alle actuele cijfers over uitkeringsbedragen, daglonen, premies, kortingen, etc. per 1 januari 2023.

Om het bronnenonderzoek te vergemakkelijken, wordt regelmatig verwezen naar wetteksten en uitvoeringsvoorschriften.

Sociaal Memo januari 2023 is van grote waarde voor iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met de sociale zekerheid in Nederland. Deze titel is onmisbaar bij het raadplegen van de laatste stand van zaken, met name bij beleidsvoorbereiding en beleidsadvies en in de uitvoerings- en adviespraktijk.