Module Premie- en verzekeringsplicht

Inhoud

De Module Premie en verzekeringsplicht behandelt het werkterrein van de premieheffing volks- en werknemersverzekeringen. Zowel de wet (Wfsv) als de relevante besluiten en regelingen zijn opgenomen.

InView Essential

Deze Module geeft een integraal overzicht van het vakgebied. Via InView Essential, dus bereikbaar vanaf elke computer met internetaansluiting. Met handige links naar andere voor relevante informatie. Gerelateerde onderwerpen worden via links met elkaar verbonden. Zo komt men bijvoorbeeld vanaf een artikel in de wet direct bij de bijbehorende jurisprudentie.

In deze Module staat naast het artikelsgewijs commentaar onder meer ook jurisprudentie, officiële toelichtingen, beleidsstukken, praktijkinformatie, begrippen en antwoorden op veelgestelde vragen met betrekking tot premieheffing volks- en werknemersverzekeringen. Daarnaast bevat de Module een groot aantal cijfermatige overzichten met premiepercentages, uitkeringshoogten, drempels en forfaits.

Wolters Kluwer

Eikelboom & De Bondt Auteurs BV voert de redactie op de Module.

Module Premie- en verzekeringsplicht is een uitgave van Wolters Kluwer.

Wolters Kluwer InView Essential