Memo Plus Ondernemingsraden

Alles wat de ondernemingsraad (or) moet weten over het medezeggenschapsrecht en aanverwante terreinen

Ondernemingsraad

De Wet op de ondernemingsraden wordt allereerst uitgebreid toegelicht. Ook de rechten van de or in andere wet- en regelgeving wordt besproken, evenals de Europese medezeggenschap. Daarnaast komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • rechtsvormen van ondernemingen
 • fusies
 • arbeidsrecht
 • arbeidsomstandigheden
 • arbeidstijdenwetgeving
 • het sociale zekerheidsrecht
 • aanvullende pensioenen
 • de jaarrekening
 • fiscale gegevens
 • minimumlonen
 • prijsindexcijfers.

Het boek bevat tot slot veel nuttige adressen.

Doelgroep

Memo Plus Ondernemingsraden is een onmisbaar boek voor or-leden, maar ook voor de personeelsfunctionaris, voor leidinggevenden en ieder ander die betrokken is bij het medezeggenschapswerk.

Vakmedianet

Christine Eikelboom zit namens Eikelboom & De Bondt in de redactie van dit boek.

Memo Plus Ondernemingsraden is een uitgave van Vakmedianet.

Vakmedianet