Verschenen bij Wolters Kluwer, de juli-edities van Fiscaal Memo en Sociaal Memo.

Fiscaal Memo juli 2020

Fiscale wetgeving is veranderlijk. In het bijzonder de huidige tijden van de coronacrisis worden gekenmerkt door voortdurend nieuwe en gewijzigde maatregelen. Door de unieke combinatie van boekje, digitale uitgave en de Fiscaal Memo App heeft men met deze publicatie de actuele stand van zaken altijd en overal tot zijn beschikking. Alle wijzigingen van het eerste halfjaar van 2020 zijn verwerkt, inclusief de normbedragen en percentages per 1 juli 2020. Uiteraard hebben ook de talrijke maatregelen rond de coronacrisis hun weg gevonden in deze nieuwe editie. Een overzicht van de wijzigingen:

 • arrest toepassing kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
 • reparatie van het box 3-tarief over 2019 en 2020
 • fiscale noodmaatregelen coronacrisis, zoals:
  • vrijstelling TOGS/TVL
  • versoepeling urencriterium
  • betaalpauze aflossingsverplichting eigenwoningschuld
  • verlaging gebruikelijk loon
  • versoepeling administratieve voorwaarden werkgever/werknemer
  • versoepeling vaste (reis)kostenvergoeding
  • vergroting vrije ruimte werkkostenregeling
  • fiscale coronareserve
  • btw-maatregelen zoals nihiltarief mondkapjes en verlaagd tarief online sportlessen
  • tijdelijke verlaging belasting- en invorderingsrente
 • reparatie verhuurderheffing bij gezamenlijk eigendom
 • tarief BPM personenauto per 1 juli 2020 op basis van CO2-uitstoot gemeten met WLTP-testmethode
 • tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang wegens verplichte sluiting kinderopvang
 • herleving AOW-toeslag voor werkers cruciaal beroep in de zorg
 • geen 30%-toets herziening lage WW-premie in 2020
 • coulance aanvraagtermijn doelgroepverklaring loonkostenvoordelen
 • nieuw hoofdstuk Corona met daarin opgenomen:
  • tijdelijke noodmaatregelen overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-1 en NOW-2)
  • tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)
  • tegemoetkoming vaste lasten MKB (TVL)
  • tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
  • tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA)
 • Alle nieuwe normbedragen en percentages per 1 juli 2020.

Sociaal Memo juli 2020

Weinig lijkt zo veranderlijk als de wet- en regelgeving over sociale zekerheid in Nederland. Sociaal Memo bevat alle belangrijke en actuele gegevens over dit wetsgebied.  Alle wijzigingen van het eerste halfjaar van 2020 zijn verwerkt. Hieronder vallen ook diverse maatregelen uit het noodpakket voor banen en economie die in het kader van de coronacrisis zijn ingevoerd. Een greep uit de wijzigingen uit de juli 2020 editie:

 • geen 30%-toets herziening lage WW-premie in 2020
 • coulance aanvraagtermijn doelgroepverklaring loonkostenvoordelen
 • herleving AOW-toeslag voor werkers cruciaal beroep in de zorg
 • de aanpassingen in de Awir en kinderopvangtoeslag rond gedupeerde ouders (o.a. Hardheidstegemoetkoming, compensatieregeling, vangnetbepaling, O/GS-tegemoetkoming)
 • tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang wegens verplichte sluiting kinderopvang
 • aanvullend geboorteverlof per 1 juli 2020
 • recht op WAZO-uitkering wegens aanvullend geboorteverlof per 1 juli 2020
 • tijdelijke noodmaatregelen overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-1 en NOW-2)
 • tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)
 • tegemoetkoming vaste lasten MKB (TVL)
 • tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
 • tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA)
 • beperking verschuldigdheid abonnementstarief voor maatschappelijke ondersteuning wegens coronacrisis
 • alle nieuwe normbedragen en percentages per 1 juli 2020

Fiscaal Memo

Wolters Kluwer Shop: Fiscaal Memo

Sociaal Memo

Wolters Kluwer Shop: Sociaal Memo