Van Fiscaal Memo en Sociaal Memo verschijnt twee keer per jaar, in januari en juli, een geheel herziene editie. Bij Wolters Kluwer zijn nu beschikbaar in de shop de juli-2019 edities van beide memo’s.

Fiscaal Memo

Alle nieuwe normbedragen per 1 juli 2019 zijn opgenomen.

De verschenen beleidsbesluiten en jurisprudentie van het afgelopen half jaar zijn verwerkt, zoals die over de berekening van de investeringsaftrek als sprake is van buitenvennootschappelijke investeringen, de bewijslast bij onderhoud aan de eigen woning, het aangepaste lijfrentebesluit, de melding vrijstelling kleineondernemersregeling, de nieuwe tarieven voor het Eurovignet voor zware vrachtwagens en de verhoging van de staffel van het minimumjeugdloon.

En niet alleen het gedrukte exemplaar is volledig herzien, ook de content in de Fiscaal Memo App is volledig bijgewerkt, inclusief alle rekenmodellen.

Sociaal Memo

Alle wijzigingen in het afgelopen halfjaar zijn verwerkt. Dus alle nieuwe normbedragen en percentages per 1 juli 2019 en daarnaast onder andere:

  • temporisering verhoging AOW-leeftijd
  • verlaging leeftijdsgrens minimumloon voor volwassenen van 22 naar 21 jaar
  • centralisatie tolkvoorzieningen voor personen met een auditieve beperking in de Participatiewet en Wmo
  • uitbreiding scholingsregeling WW
  • aanpassingen in verzekerd pakket zorgverzekering
  • centralisatie luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd in de Wmo en Jeugdwet