Horeca en fiscus

Belastingwijzer

Bruisend

De horeca is een interessante bedrijfstak, niet in de laatste plaats vanuit fiscaal oogpunt. Het is bekend, bijvoorbeeld door de befaamde actie Schuimkraag, dat de fiscus een bijzondere belangstelling koestert voor de horecabranche.

Belastingen en horeca zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De horecaondernemer betaalt belasting over zijn winst (vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting), hij draagt over zijn producten btw af en als hij personeel in dienst heeft houdt hij ook loonheffing in. Aan de gemeente betaalt hij naast de gewone onroerendezaakbelastingen ook nog precariobelasting voor zijn terras en soms toeristenbelasting.

Belastingwijzer

In deze Belastingwijzer worden zo veel mogelijk aspecten behandeld die de combinatie horeca en fiscus zo interessant maken. Denk aan de fiscale behandeling van fooien, losse arbeidskrachten, het horecapand, de verschillende btw-tarieven en vrijstellingen voor horecaproducten, de veelheid aan lokale heffingen en de belastingcontrole.

In deze druk is de indeling van het boek gewijzigd ten opzichte van de voorgaande uitgaven. Er is voor gekozen om niet langer de belastingsoorten te volgen, maar om achtereenvolgens acht onderwerpen te behandelen die voor de horecaondernemer in het bijzonder van belang zijn.

Wolters Kluwer

Deze uitgave maakt deel uit van de serie Wolters Kluwer Belastingwijzers. Adviseurs die snel het fijne willen weten van een bepaald belastingonderwerp, kunnen met deze serie goed uit de voeten. Daarnaast blijken ook mensen die niet al te veel van belastingen weten, maar toch graag willen lezen of de fiscus niet meer krijgt dan waarop hij recht heeft, deze serie te waarderen.

Auteurs van deze belastingwijzer zijn mr L.J. Boone en drs T. de Bondt.

Wolters Kluwer Shop