Met Fiscaal Memo januari 2021 beschikt de gebruiker over de voornaamste feitelijke gegevens (bedragen, forfaits, drempels, percentages e.d.) die dagelijks nodig zijn als deskundige op fiscaal, juridisch, sociaal-arbeidsrechtelijk of financieel gebied. Met Fiscaal Memo grijpt fiscaal en financieel Nederland al 50 jaar – deze editie markeert de mijlpaal van de 50e jaargang – nooit mis naar de laatste feiten en cijfers op het terrein van belastingen, premies, uitkeringen en financiën. Zoals van de serie verwacht mag worden is de uitgave betrouwbaar, compact, actueel en to-the-point.

Fiscaal memo actueel

Waar fiscale wetgeving van zichzelf al veranderlijk is, brengt de coronacrisis in het bijzonder voortdurend nieuwe en gewijzigde maatregelen met zich mee. Door de unieke combinatie van boekje, digitale uitgave en app heeft men altijd de meest actuele informatie bij de hand. Niet alleen het gedrukte exemplaar en de online versie zijn volledig herzien, ook de content in de Fiscaal Memo App is bijgewerkt, inclusief alle rekenmodellen.

In deze januari 2021-editie zijn alle wijzigingen van het afgelopen halfjaar verwerkt, inclusief de nieuwe wet- en regelgeving en de normbedragen en percentages per 1 januari 2021. Daarnaast zijn ook diverse maatregelen rond de coronacrisis opgenomen zoals deze op 1 januari 2021 bekend waren. Een greep uit de wijzigingen:

 • verhoging tarieven box 2 en box 3 van de inkomstenbelasting en overige aanpassingen in box 3
 • aanpassing verlaagde bijtelling voor nulemissieauto boven € 40 000 cataloguswaarde
 • aanpassingen in bijtelling auto van de zaak, onder meer met zonnecelauto
 • reparatie arrest Hoge Raad in de kleinschaligheidinvesteringsaftrek
 • verlaging zelfstandigenaftrek
 • aanpassingen in de aanslagregeling inkomstenbelasting door aanpassingen in box 3
 • aangepast overgangsrecht levensloopregeling
 • RVU-drempelvrijstelling
 • baangerelateerde investeringskorting (BIK-afdrachtvermindering)
 • verlaging tarief vennootschapsbelasting over eerste € 245 000 belastbare winst
 • tarief bronbelasting 2021
 • verhoging tarief overdrachtsbelasting naar 8% en startersvrijstelling overdrachtsbelasting
 • aanpassingen in de NOW, TVL en Tozo door de tweede lockdown.

Kortom: wanneer men zich bezighoudt met belastingen, premies, uitkeringen en overige cijfermatige zaken, dan is Fiscaal Memo januari 2021 dé uitgave om bij de hand te houden.

Fiscaal Memo januari 2021 is verschenen bij Wolters Kluwer.

Wolters Kluwer Shop