De Nederlandse belastingwetgeving is voortdurend aan verandering onderhevig. Het jaar 2020 kent vanwege de noodmaatregelen door de coronacrisis bovendien een ongekend groot aantal fiscale noodregelingen. Fiscaal Memo Wet- & Regelgeving 2020 helpt de actuele stand van zaken scherp in het vizier te houden en deze snel en efficiënt te raadplagen in de dagelijkse fiscale praktijk.

Bij de weergave van deze regelgeving ligt het accent allereerst op actuele wijzigingen. Daarnaast worden in dit Memo de feitelijke aandachtspunten uit de fiscale regelgeving op een overzichtelijke wijze gepresenteerd. Om verder bronnenonderzoek te vergemakkelijken, verwijst elke paragraaf bovendien naar de relevante wetteksten en uitvoeringsvoorschriften.

In deze 2020-editie staan alle wijzigingen uit het Belastingplan 2020 en aanverwante fiscale wijzigingswetten per 1 januari 2020. Zo staat deze editie onder meer stil bij:

 • tweeschijventarief in box 1 en verhoging tarief box 2 van de inkomstenbelasting
 • 3,5%-tariefmaatregel in box 1 van de inkomstenbelasting op enkele grondslagverminderende posten
 • aanpassing verlaagde bijtelling voor nulemissieauto boven € 45 000 cataloguswaarde
 • forfaitaire bijtelling fiets van de zaak
 • verlaging zelfstandigenaftrek
 • extra derde opbouwtraject in de arbeidskorting
 • verruiming vrije ruimte van werkkostenregeling over eerste € 400 000 fiscaal loon
 • verruiming aanvraagtermijn S&O-verklaring
 • begrip vaste inrichting in vennootschapsbelasting
 • hybridemismatches (ATAD2)
 • substance-eisen diverse fiscale faciliteiten vennootschapsbelasting en vrijstelling dividendbelasting
 • verlaging tarief vennootschapsbelasting over eerste € 200 000 belastbare winst
 • ketentransacties btw
 • vrijstelling btw voor kleine ondernemers
 • reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot
 • vrijstelling verhuurderheffing voor realisatie tijdelijke huurwoningen
 • heffingsvermindering verhuurderheffing voor bouw van goedkope huurwoningen en uitputting budget per 1-7-2020
 • formele afwikkeling spontaan doen van aangifte
 • aanpassing inkeerregeling
 • openbaarmaken bestuurlijke boete opgelegd aan medeplegende beroepsbeoefenaar

Fiscale maatregelen coronacrisis

Deze editie is bijgewerkt tot en met 1 juni 2020, waardoor ook de fiscale noodmaatregelen rond COVID-19 zijn verwerkt. Denk hierbij aan:

 • vrijstelling TOGS/TVL
 • versoepeling urencriterium
 • betaalpauze aflossingsverplichting eigenwoningschuld
 • verlaging gebruikelijk loon 2020
 • vergroting vrije ruimte werkkostenregeling
 • versoepeling administratieve voorwaarden werkgever/werknemer
 • fiscale coronareserve
 • coulance bij voldoen aan termijnen bij toepassing terugwerkende kracht bij diverse fiscale faciliteiten zoals bij geruisloze inbreng, bedrijfsfusie, splitsing
 • diverse btw-maatregelen zoals terbeschikkingstelling zorgpersoneel en levering medische hulpgoederen, nihiltarief mondkapjes, verlaagd tarief online sportlessen
 • coulance in de BPM bij bepaalde termijnen zoals geldigheidsduur taxatierapport
 • tijdelijke verlaging belasting- en invorderingsrente
 • ambtshalve vernietiging betaalverzuimboete
 • versoepeling beleid tijdelijk uitstel van betaling
 • versoepelingen in de invorderingssfeer, zoals rond melding betalingsonmacht en g-rekening

Fiscaal Memo Wet- & Regelgeving 2020 is verschenen bij Wolters Kluwer.

Wolters Kluwer Shop