Fiscaal Memo juli 2023 is weer helemaal bij naar de laatste stand van zaken op fiscaal gebied en aanverwante terreinen. In deze druk zijn alle wijzigingen van het afgelopen halfjaar verwerkt, inclusief de normbedragen en percentages per 1 juli 2023.

Een greep uit de wijzigingen:

  • verruiming van de jaarruimte en reserveringsruimte van de lijfrenteaftrek door de nieuwe pensioenregels
  • aanpassingen in de bepalingen van de nettolijfrente en het nettopensioen door de nieuwe pensioenregels
  • definitieve forfaitaire rendementen box 3 over 2022
  • het nieuwe fiscale kader voor pensioenopbouw door werknemers in de loonbelasting per 1 juli 2023
  • aangescherpt beleid voor belastingvrije maaltijdverstrekking tijdens overwerk
  • uitbreiding tabel forfaitaire btw-bedragen bij opwek van stroom met zonnepanelen
  • herinvoering basisbeurs in het hoger onderwijs per studiejaar 2023/2024

Niet alleen het gedrukte exemplaar en de online versie zijn volledig herzien, ook de content in de Fiscaal Memo App is bijgewerkt, inclusief alle rekenmodellen. Deze content wordt zelfs continu geactualiseerd met de laatste stand van zaken.

Fiscaal Memo juli 2023 is van grote waarde voor iedereen die beroepsmatig met belastingen, premies, uitkeringen en overige cijfermatige zaken bezig is.