Met Fiscaal Memo grijp je al ruim 50 jaar nooit mis als je de laatste feiten en cijfers op het terrein van belastingen, premies, uitkeringen en financiën zoekt. Door de unieke combinatie van boekje, digitale uitgave en app is dit de meest actuele uitgave van Nederland.

De wet- en regelgeving op fiscaal en financieel gebied staat namelijk nooit stil. Uit de permanente stroom aan regels, jurisprudentie, beleidsbesluiten en mededelingen maakt Fiscaal Memo de voor de praktijk relevante selectie. Niet alleen de belangrijkste belastingwetten zijn opgenomen, maar ook premies volks- en werknemersverzekeringen, uitkeringsbedragen, toeslagen, loonkostenvoordelen, indexcijfers, minimumlonen, rentepercentages en belangrijke peildata. Hierdoor beschik je met Fiscaal Memo januari 2023 over alle relevante gegevens die je als deskundige dagelijks in de praktijk nodig hebt op fiscaal, juridisch, sociaal-arbeidsrechtelijk of financieel gebied. Deze editie is bovendien relevanter dan ooit door de ingrijpende wijzigingen in de heffing van inkomstenbelasting over vermogen in box 3.

Fiscaal Memo actueel

In deze druk zijn alle wijzigingen van het afgelopen halfjaar verwerkt, inclusief de normbedragen en percentages per 1 januari 2023.

Een greep uit de wijzigingen:

 • maximaal 50% willekeurige afschrijving op nieuwe bedrijfsmiddelen
 • uitfasering van de oudedagsreserve per 1 januari 2023
 • verdere afbouw van de zelfstandigenaftrek
 • uitbreiding uitzendregeling eigen woning
 • afschaffing van de middelingsregeling
 • aanpak excessieve leningen bij de eigen vennootschap
 • rechtsherstel box 3 voor de jaren 2017 t/m 2022 en het nieuwe box 3-regime vanaf 2023
 • aangepast heffingsmoment voor door werknemers verkregen aandelenopties
 • afschaffing doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon
 • verhoging vrije ruimte werkkostenregeling en onbelaste reiskostenvergoeding
 • beperking aftrek extraterritoriale kosten 30%-regeling
 • verlaging tariefopstapje en verhoging eerste schijf van de vennootschapsbelasting
 • solidariteitsbijdrage olie- en gassector
 • verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning
 • afschaffing verhuurderheffing

Niet alleen het gedrukte exemplaar en de online versie zijn volledig herzien, ook de content in de Fiscaal Memo App is bijgewerkt, inclusief alle rekenmodellen. Deze content wordt zelfs continu geactualiseerd met de laatste stand van zaken rond box 3.

Fiscaal Memo januari 2023 is van grote waarde voor iedereen die beroepsmatig met belastingen, premies, uitkeringen en overige cijfermatige zaken bezig is.