Bij Wolters Kluwer zijn verschenen de januari 2020 edities van Fiscaal Memo en Sociaal Memo.

Fiscaal Memo januari 2020

Alle wijzigingen van het afgelopen halfjaar zijn verwerkt, inclusief de nieuwe wet- en regelgeving en de normbedragen en percentages per 1 januari 2020. Een greep uit de wijzigingen:

 • tweeschijventarief in box 1 en verhoging tarief box 2 van de inkomstenbelasting
 • 3,5%-tariefmaatregel in box 1 van de inkomstenbelasting op enkele grondslagverminderende posten
 • aanpassing verlaagde bijtelling voor nulemissieauto boven € 45 000 cataloguswaarde
 • forfaitaire bijtelling fiets van de zaak
 • verlaging zelfstandigenaftrek
 • extra derde opbouwtraject in de arbeidskorting
 • verruiming vrije ruimte van werkkostenregeling naar 1,7% over eerste € 400 000 fiscaal loon
 • verruiming aanvraagtermijn S&O-verklaring
 • verlaging tarief vennootschapsbelasting over eerste € 200.000 belastbare winst
 • vrijstelling btw voor kleine ondernemers
 • vrijstelling verhuurderheffing voor realisatie tijdelijke huurwoningen
 • heffingsvermindering verhuurderheffing voor bouw van goedkope huurwoningen
 • differentiatie afbouw kindgebonden budget naar ongehuwden en partners
 • differentiatie WW-premie naar lage en hoge premie

Naast de herziening van het fysieke boekje is ook de Fiscaal Memo App bijgewerkt (inclusief alle rekenmodellen).

Wolters Kluwer Shop

Sociaal Memo januari 2020

Alle wijzigingen van het afgelopen halfjaar zijn verwerkt, inclusief de nieuwe wet- en regelgeving en de normbedragen en percentages per 1 januari 2020. Een greep uit de wijzigingen:

 • tweeschijventarief in box 1 van de inkomstenbelasting/premieheffing volksverzekeringen
 • aanpassingen in de heffing van WW-premie met afschaffing van de sectorpremie en differentiatie van de AWF-premie naar lage en hoge premie
 • aanpassing heffing gedifferentieerde premie Werkhervattingskas voor startende werkgevers
 • afschaffing inkomensbepalingen van een kind van 16 of 17 jaar voor recht op kinderbijslag
 • ruimere samenloop kinderbijslag, studiefinanciering en kindgebonden budget
 • differentiatie afbouw kindgebonden budget naar ongehuwden en partners
 • beleid omtrent vaststelling kinderopvangtoeslag naar rato van door ouders tijdig betaalde kinderopvangkosten
 • afschaffing maximum inkomensgrenzen huurtoeslag
 • aanpassingen in de bijstandverlening aan zelfstandigen
 • aanpassingen in wat wel en niet tot het basispakket van de zorgpolis behoort
 • bevriezing verplicht eigen risico zorgverzekering op € 385 en aanpassingen in welke zorg is uitgesloten van dat eigen risico
 • aanpassingen in de berekening van de eigen bijdrage Wmo en Wet langdurige zorg aan het abonnementstarief en deeltijdverblijf
Wolters Kluwer Shop