Ook Eikelboom & De Bondt voldoet aan alle bepalingen rond persoonsgegevens die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 mei 2018 oplegt. Vanzelfsprekend zeggen we erbij, want ook voor inwerkingtreding van de AVG waren we al heel bewust bezig met uw persoonsgegevens. Maar we hebben alles opnieuw nauwgezet bekeken en beoordeeld.

Zo staat ons beleid rond persoonsgegevens op schrift, zijn onze procedures over het afhandelen van vragen over persoonsgegevens aangescherpt, is het protocol voor (mogelijke) datalekken herijkt en hebben we diverse (aanvullende) organisatorische en technische maatregelen genomen.

Ook hebben we al onze verwerkingsactiviteiten in registers vastgelegd. Daar waar wij bij die verwerkingsactiviteiten Verwerkingsverantwoordelijke zijn en gebruik maken van de diensten van derden, hebben wij Verwerkingsovereenkomsten gesloten of aangegeven die te willen sluiten.

In onze dienstverlening aan onze klanten zijn wij in veel gevallen Verwerkingsverantwoordelijke en hoeven wij met de klant geen Verwerkingsovereenkomst te sluiten. Zo zijn wij Verwerkingsverantwoordelijke bij onze diensten op het gebied van administratievoering en fiscale en financiële advisering. Wij volgen hierin het standpunt van de NOAB. Bij onze diensten op het gebied van de salarisadministratie door Eikelboom & De Bondt Fiscaal Financieel Adviseurs B.V. en de Salarissoftware door Eikelboom & De Bondt IT Services B.V. zijn wij Verwerker of Subverwerker. In die gevallen sluiten wij een Verwerkingsovereenkomst met de klant.

Als dat in een concreet geval voor een klant aan de orde is, ontvangt de klant van ons een (Sub)verwerkingsovereenkomst. Eikelboom & De Bondt sluit als (Sub)verwerker alleen deze door ons opgestelde overeenkomst met klanten.

Voor meer informatie over hoe wij met privacy en cookies omgaan verwijzen wij naar onze Privacy- en Cookieverklaring. Deze is ook als permanente link Privacy onderaan onze website terug te vinden.

Tot slot: als u de indruk heeft dat uw gegevens bij ons niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op!

Leusden, 18 mei 2018