Disclaimer

Eikelboom & De Bondt

Waar in de hierna opgenomen tekst wordt gesproken van “Eikelboom & De Bondt” of afgekort “EDB” worden bedoeld Eikelboom & De Bondt Holding BV, Eikelboom & De Bondt Auteurs BV, Eikelboom & De Bondt Fiscaal Financieel Adviseurs BV, Eikelboom & De Bondt IT Services BV.

Alle op deze site gepresenteerde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Niettemin kan EDB niet instaan voor de afwezigheid van eventuele fouten.

EDB, de directie, haar medewerkers en/of bij deze site betrokken derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade en/of verlies veroorzaakt door het gebruik van de informatie en/of programmatuur op deze site.

Het geheel of gedeeltelijk publiceren van de op deze site opgenomen informatie en/of programmatuur, hetzij elektronisch hetzij anderszins, voor commercieel en/of zakelijk gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EDB is verboden.

De informatie en/of programmatuur op deze site is aan verandering onderhevig en kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd of verwijderd.

EDB behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor producten, inhoud van producten en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

Eventueel vermelde product- en merknamen zijn eigendom van de geregistreerde eigenaren.