Met Fiscaal Memo grijp je al meer dan 50 jaar nooit mis naar de laatste feiten en cijfers op het terrein van belastingen, premies, uitkeringen en financiën. Deze editie bevat alle essentiële nieuwe wetgeving, jurisprudentie, normbedragen en kerncijfers per 1 januari 2022, inclusief coronagerelateerde maatregelen zoals de NOW en de TVL. Ook beschikbaar in de volledig herziene Fiscaal Memo App.

Fiscaal Memo januari 2022

De wet- en regelgeving op fiscaal en financieel gebied staat nooit stil. Fiscaal Memo januari 2022 geeft houvast binnen de permanente stroom aan regels, jurisprudentie, beleidsbesluiten en mededelingen. De inhoud is afgestemd op de praktijk en behandelt de voornaamste feitelijke gegevens (bedragen, forfaits, drempels, percentages e.d.) die je dagelijks nodig hebt als deskundige op fiscaal, juridisch, sociaal-arbeidsrechtelijk of financieel gebied. Niet alleen zijn de belangrijkste belastingwetten opgenomen, maar ook premie volks- en werknemersverzekeringen, uitkeringsbedragen, toeslagen, loonkostenvoordelen, indexcijfers, minimumlonen, rentepercentages en belangrijke peildata. Ook is er een apart hoofdstuk over de coronamaatregelen NOW en TVL. Tussendoor kun je terecht op de speciale updatesite www.fiscaalmemo.nl.

Fiscaal Memo is de langstlopende uitgave op dit gebied en wordt al meer dan 50 jaar gebruikt als informatiebron voor fiscaal professionals. Betrouwbaar, compact, actueel en to-the-point.

Boek, digitaal en app

Door de unieke combinatie van boekje, digitale uitgave en app vormt Fiscaal Memo de meest actuele uitgave van Nederland. Waar je ook bent, je hebt altijd de meest actuele informatie binnen handbereik op papier, computer, tablet of smartphone. Tijdens het jaar verschijnen updates op de speciale updatesite www.fiscaalmemo.nl. De Fiscaal Memo App is grondig aangepakt en van een nieuwe look-and–feel voorzien. Gratis te downloaden in de appstores.

51e jaargang – januari 2022

Alle wijzigingen van het afgelopen halfjaar zijn verwerkt, inclusief de nieuwe wet- en regelgeving en de normbedragen en percentages per 1 januari 2022.

Een greep uit de wijzigingen:

 • Verhoging percentages milieu-investeringsaftrek
 • Verlaging zelfstandigenaftrek
 • Aanpassing eigenwoningregeling in partnerschapssituaties
 • Aanmerkelijkbelangheffing bij aandeel in omgekeerd hybride lichaam
 • Afschaffing persoonsgeboden aftrek van scholingsuitgaven
 • Uitzondering op partnerbegrip bij toepassing inkomensafhankelijke combinatiekorting
 • Verhoging percentage en cap in bijtelling voor nulemissieauto
 • Nieuwe gerichte vrijstelling thuiswerkkosten
 • Vereenvoudigingen in de S&O-afdrachtvermindering
 • Verhoging tariefopstap en verhoging hoogste tarief vennootschapsbelasting
 • Aanpassingen verliesverrekening vennootschapsbelasting
 • Invoering gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds
 • Aanpassingen in de NOW en TVL

Fiscaal Memo januari 2022 is verschenen bij Wolters Kluwer.

Wolters Kluwer Shop