Fiscaal Memo januari 2024 bevat alle belangrijke gegevens over belastingen, premieheffing, sociale uitkeringen en financiële kerngegevens per 1 januari 2024. De al weer 53e jaargang van Fiscaal Memo bevat de wijzigingen uit het Belastingplan 2024 en andere fiscale wijzigingswetten, naast natuurlijk de nieuwe normbedragen en percentages per 1 januari 2024. De titel is compact en overzichtelijk, zodat u snel toegang tot de juiste informatie hebt.

Niet alleen het gedrukte exemplaar en de online versie zijn volledig herzien, ook de content in de Fiscaal Memo App is bijgewerkt, inclusief alle rekenmodellen. Kijk voor wijzigingen, snel zoeken, rekenmodellen en een vooruitblik naar de nieuwste cijfers in de Fiscaal Memo App.

Verwerkt zijn de wijzigingen uit het Belastingplan 2024 en andere fiscale wijzigingswetten, de Wet minimumbelasting 2024 en alle normbedragen en percentages per 1 januari 2024.

Een greep uit de wijzigingen:

 • Nieuwe progressieve tarieftabel box 2 met twee inkomensschijven
 • Afschrijvingsbeperking in de IB voor gebouw in eigen gebruik
 • Herinvesteringsreserve bij staking deel van IB-onderneming wegens overheidsingrijpen
 • Verlaging zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling
 • Aanpassing giftenaftrek via eigen BV en beperking giftenaftrek in natura
 • Verlaging grens bovenmatig lenen bij de eigen BV
 • Uitbreiding categorie banktegoeden in box 3 (VvE, derdengelden)
 • Uitsluiten onderlinge vorderingen en schulden tussen partners en met minderjarige kinderen in box 3
 • Aanscherpen voorheffing geheven dividendbelasting
 • Gerichte vrijstelling OV-kaart in werkkostenregeling
 • Beperking hoogte 30%-regeling extraterritoriale werknemers
 • Nieuwe bronbelasting op dividenden
 • Diverse cijfers en tarieven nieuwe Wet minimumbelasting
 • Invoering wettelijk minimumuurloon

Niet alleen het gedrukte exemplaar en de online versie zijn volledig herzien, ook de content in de Fiscaal Memo App is bijgewerkt, inclusief alle rekenmodellen. Deze content wordt zelfs continu geactualiseerd met de laatste stand van zaken en de app geeft ook een vooruitblik naar de nieuwste cijfers.

Fiscaal Memo januari 2024 is van grote waarde voor iedereen die beroepsmatig met belastingen, premies, uitkeringen en overige cijfermatige zaken bezig is.

Wolters Kluwer Shop